Για Δημοσιογράφους

Για περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο της κάλυψης των γεγονότων, δείτε το παρακάτω link:

http://www.nuernbergmesse.de/en/press/